Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

1.    Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.themillionroses.cz (dodavatel), jehož provozovatelem je The Million Roses s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov , 130 00 Praha 3. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a jeho zákazníků (odběratelů). IČ: 05210216, DIČ: CZ05210216

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží odběratelem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

2.    Cena zboží a služeb
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH a ceny zboží a služeb se řídí ceníkem, který je součástí webové prezentace. Cena po uzavření kupní smlouvy je závazná a pro obě smluvní strany neměnná.
Cena za doručení zboží po Praze a Brna je 250,-Kč

3.    Objednání zboží a služeb
Objednávku je možno podat prostřenictvím internetových stránek www.themillionroses.cz, telefonicky nebo eshope. Objednávka musí obsahovat druh zboží, termín dodání (datum a čas), místo dodání (příjemce) a kontaktní údaje objednatele (pokud se je objednatel jiná osoba než příjemce; v tomto případě jsou údaje objednatele jen pro naše interní potřeby), způsob platby a vybraný způsob dodání. Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit si objednávku telefonicky u objednatele. Pokud objednávka neobsahuje všechny údaje výše uvedeny rozhoduje dodavatel o jejím vyřízení.

4.    Platební podmínky
Platbu je možné provést následujícími způsoby:
•    online platební kartou
•    bankovním převodem na BÚ vedený u Česká sporiteľňa č. 4353475309/0800
•    hotově v bance Česká sporiteľňa na účet č 4353475309/0800
•    hotově na naší provozovně .... ...., Česká republika
•    na dobírku našemu kurýrovi

Dodavatel si vyhrazuje právo začít zpracovávat objednávku až po přijetí platby nebo po přijetí průkazného dokladu o platbě. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli mimořádné náklady, způsobené nezastižením příjemce na uvedené adrese. Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Objednávka se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty objednávky na účet dodavatele.
Každou přijatou objednávku potvrzujeme během několika hodin na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V případě úhrady platební kartou, obdržíte následně ještě další potvrzení o úspěsné či neúspěšné platbě. Pokud potvrzení o úhradě nedorazí, je třeba nás kontaktovat, abyste si ověřili stav objednávky.
Objednavatel i dodavatel, může objednávku stornovat minimálně 24 hod. před jejím doručením a to e-mailem nebo telefonicky. V případě stornování již zaplacené objednávky ze strany objednavatele dodavatel vrátí peníze objednavateli.

Za tuto transkaci si objednavatel strhne manipulační poplatek při stornování objednávky ve výši:

48 a více hodin před termínem doručení - 0% z celkové ceny,
24 . 48 hodin před termínem doručení - 10% z celkové ceny,
Méně než 24 hodin před termínem doručení - 30% z celkové ceny

5.    Termín dodání
Veškeré zboží bude expedováno v souladu se způsobem dodání, který si zvolí objednatel při objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce telefonicky před doručením objednávky a ověřit si jeho přítomnost na dané adrese (pokud telefoní kontakt na daného příjemce není uveden, dodavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele). V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (u kolegů, případně sousedů). Nedojde-li k převzetí zásilky příjemcem, považuje se zásilka za doručenou. Za pozdní doručení zásilky neručíme v případě neúplných informací o příjemci nebo v případě nezastižení příjemce na uvedené adrese.
Objednávky vyřizujeme v pracovní dny od 9 do 18 hodin

6.    Reklamace
Odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb.. Reklamovat kvalitu, nebo množství v případě řezaných květin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží, či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den.
Reklamace přijímáme telefonicky, mailem či osobně na adrese společnosti.

7.    Ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

8.    Závěrečná ustanovení
Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.